Hlídání dětí

Vaše děti nejen pohlídáme, ale přistupujeme aktivně i k rozvoji jejich psychomotorického vývoje. Agentura Ágnes je jediná na trhu, která klientům poskytuje slevu na večerní a noční hlídání po 21. hod.

Veškeré ceny za hlídání najdete v našem ceníku.

Naše chůvy

 • Přednostně jsou přijímány dívky a ženy se zdravotnickým či pedagogickým vzděláním a zkušenostmi s hlídáním dětí.
 • Chůva se stará o dítě přesně podle základních požadavků klienta a dle věku dítěte zabezpečuje kompletní péči.
 • Chůva klade důraz na přizpůsobení se zvyklostem rodinného prostředí.
 • Chůva hraje s dětmi hry, které přispívají k rozvoji psychomotorického vývoje a zároveň je vedou k osvojení základních návyků zdravého životního stylu.
 • Po domluvě s rodiči je chůva schopna dohlédnout na školní úkoly.
 • Chůva chodí s dětmi na procházky.
 • Chůva zajistí doprovod na nejrůznější zájmové kroužky.
 • V základní pracovní náplni chůvy není kompletní péče o domácnost.
 • Individuální výběr chůvy
 • Chůvu vybíráme na základě speciálních požadavků klienta. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho přání a potřeb dítěte.
 • Od každé naší chůvy požadujeme potvrzení o vynikajícím zdravotním stavu od lékaře, výpis z rejstříku trestů a reference z předchozích rodin.
 • Naše chůvy dodržují etický kodex chův . etický kodex chův.doc (27 kB)


Zprostředkování chůvy

 • Jedná se o zajištění chůvy minimálně na 1 rok a to pouze pro daného klienta.
 • Zprostředkovatelská provize se platí po nástupu chůvy do rodiny a to ve výši 10.000,- Kč. Agentura ručí za chůvu po dobu dvou měsíců.